Какво е чувството “flow”? Как да го откриеш в стая на загадките?

Какво е чувството “flow”? Как да го откриеш в стая на загадките?

В тази статия искаме да ти разкажем за една теория на унгарския психолог Михай Чиксентмихай от 1975г., на базата на която се ражда и идеята за стаите на загадките във вида, в който ги познаваме днес.

 

Думата "flow" буквално преведена от английски има много значения, например “тека” за вода, "поток", а използвана преносно означава "тека гладко", "лея се". Понятието "flow" в психологията се отнася към онова състояние на ума, в което човек е напълно погълнат от това, което върши в момента. Говорим за "flow", когато влагаме цялата си енергия и желание в задачата и успяваме да я изпълним успешно. Усещането "flow" идва в процеса на постигане на въпросната цел.

Теорията за чувството "flow" говори за ученето посредством игри и забавление. Според нея, когато се занимаваш с дейност, която ти харесва и си напълно отдаден на нея, създаваш баланс между своите способности и поставената задача, тоест изпадаш в състояние където всичко “тече”.

Хубавите резултати идват лесно, без излишно напрежение, и ти се струва, че времето минава поне два пъти по- бързо. Пациентите на унгарския психолог описват какво са изпитали във въпросния момент на абсолютна концентрация в една дейност - течение на река, което ги движи напред. Михай твърди, че за да се пуснеш по това “течение”, трябва да си поставиш конкретна задача, която е изпълнима, и да имаш възможността да се концентрираш само и единствено върху нея без нищо странично да те разсейва.

Също така трябва да има баланс между сложността на задачата и способностите на човека, който я решава- да не е нито много сложна, нито пък твърде лесна. Най- важното, обаче, е дейността, която извършваме, да ни е приятна и да ни вълнува дотолкова, че да не си личи, че влагаме някакво особено усилие в нея.

Определено можем да кажем, че в теорията “flow” седи и основната мотивация за създаването на ескейп стаи по целия свят. Усещането "flow' е благоприятно както за настроението, така и за самочувствието. Чрез него човек се чувства значим, изпълнението с лекота и удоволствие на поставена цел, независимо колко малка или голяма е тя, влияе и на справянето със следващи задачи.

Стаите на загадките представляват затворено пространство, в което ти и твоите приятели влизате, за да се справите с голям брой предизвикателства- загадки, пъзели и др. за определено време. Откъснати сте от външния свят, няма телефони, отникъде не влиза дневна светлина- няма друго спасение освен да се пуснете по течението на мисълта и наистина да дадете 100% от себе си. Концентрацията, наблюдателността и отборната игра отключват flow-а, от който се нуждаем и който е така трудно да си набавим в забързаното ежедневие.

Можем да заключим, че състоянието "flow" е толкова полезно за психиката на човека, защото, като изпаднем в него, ние установяваме баланс вътре в себе си. Постигаме хармония, а в същото време сме и изненадващо продуктивни и действени. Да! Позна! Приключението escape room, освен незабравимо, е и доста полезно за здравето. Очакваме те!