5-дневно предизвикателство - Ден 5

Помогни на мишлето от НДК

(приликата с действителни лица, животни и места е случайна)

Мишлето, което живеело на НДК, толкова внимавало да не го види охраната докато обирало сиренцата от пейките, че трябвало да върви само по права линия и да минава само по веднъж от всяко място. То успяло да вземе 9-те сиренца само с 4 хода. Можеш ли да нарисуваш пътя му?

Изпрати ни отговора на office@HourEscape.bg :)