Отбор: Шматките и Петьо
Отбор: Сладки прасковки
Отбор: Ювентус
Отбор: Stars & Cool
Отбор: Мимитата
Отбор: Алф
Отбор: Непобедимите
Отбор: Мотористите
Отбор: Преследвачи
Отбор: The Best
Отбор: Лютите чушки
Отбор: Точиците