Squadra: Team Смолички
Squadra: Дунди
Squadra: Вучеви
Squadra: Howzat
Squadra: Greek Rado
Squadra: The flying dutch
Squadra: Великолепната петорка
Squadra: Crap bag
Squadra: Escape gang
Squadra: Катериците
Squadra: Роднински връзки
Squadra: Осоговци