Squadra: Escape-аняците!
Squadra: All Stars
Squadra: Global Quatro
Squadra: Шматките и Петьо
Squadra: Сладки прасковки
Squadra: Ювентус
Squadra: Stars & Cool
Squadra: Патетата
Squadra: Ivory
Squadra: Мимитата
Squadra: Алф
Squadra: Непобедимите