Squadra: Curling
Squadra: Pearson
Squadra: Аluminium Mistress & 3 little pigs
Squadra: Kasika
Squadra: Ангелите на Ада
Squadra: Team Viber
Squadra: Krakakau
Squadra: Котенцата
Squadra: Пантери
Squadra: Мишките и хората
Squadra: Исторически момент
Squadra: Елхичка