Squadra: НИЕ
Squadra: Legends
Squadra: The Cherries
Squadra: Пичовете от 73-то
Squadra: Victory
Squadra: Йогите
Squadra: Братчедите
Squadra: Коче
Squadra: Nessie's team
Squadra: Pulp Fiction
Squadra: Team Waddicott
Squadra: Алчните кексчета