Отбор: Отборът на Цвети
Отбор: Худини
Отбор: Jeroen
Отбор: Пронизваща сила
Отбор: Отборът на Поли
Отбор: Тарантула
Отбор: Los monos alegres
Отбор: Curling
Отбор: Pearson
Отбор: Аluminium Mistress & 3 little pigs
Отбор: Kasika
Отбор: Бисквитките