Отбор: Отборът на Гери
Отбор: Телеком
Отбор: Bear, Fox & Кумичката
Отбор: Братята
Отбор: Широколистните
Отбор: Непобедимите
Отбор: Омния
Отбор: ОТБОРЪТ
Отбор: Най-добрите
Отбор: Маляка
Отбор: Красавицата и зверовете
Отбор: Миуотата