Отбор: Звездите на ITN
Отбор: Неповторимите
Отбор: Черен орел
Отбор: #Джага Тийм
Отбор: Мнозинството
Отбор: Левски
Отбор: SSPM-ите
Отбор: Похион
Отбор: Smarties
Отбор: Невероятната 6-ка
Отбор: Неподимите спортисти
Отбор: Умните катерици