Отбор: Inholland
Отбор: Залумпените
Отбор: Викма
Отбор: Партито на Боби
Отбор: Майки християнки срещу дрогата
Отбор: Бегълци
Отбор: 100+
Отбор: Пустиняци
Отбор: Gamer1
Отбор: Сладки нослета, секси крачета
Отбор: Sofia Crew
Отбор: Линди