Отбор: Безделниците
Отбор: Мандаринките
Отбор: MTC
Отбор: Двата жирафа
Отбор: Bonnie and Clyde
Отбор: Silke
Отбор: Victory
Отбор: Градинка
Отбор: Care Bears
Отбор: Професор Шморки
Отбор: 5в най-великите
Отбор: Бохемите