Отбор: Мнозинството
Отбор: Левски
Отбор: SSPM-ите
Отбор: Похион
Отбор: Smarties
Отбор: Невероятната 6-ка
Отбор: Неподимите спортисти
Отбор: Умните катерици
Отбор: Iteam Israel
Отбор: B.M.B.
Отбор: Сополивко
Отбор: Детективите