Отбор: Гръмотевичните котки
Отбор: I'll be your sister!
Отбор: Лютеница
Отбор: Шапка
Отбор: 29.11
Отбор: The Escapers
Отбор: Ana Ludata
Отбор: Меla
Отбор: Thijsens
Отбор: Puzzle Breakers
Отбор: Бам-бам
Отбор: Мър-мори