Отбор: Victory
Отбор: Йогите
Отбор: Братчедите
Отбор: Коче
Отбор: Nessie's team
Отбор: Pulp Fiction
Отбор: Team Waddicott
Отбор: Алчните кексчета
Отбор: Сминдух
Отбор: Тихите стъпки
Отбор: Илтони
Отбор: Team Israelies