Отбор: Тарантула
Отбор: Los monos alegres
Отбор: Curling
Отбор: Pearson
Отбор: Аluminium Mistress & 3 little pigs
Отбор: Kasika
Отбор: Ангелите на Ада
Отбор: Team Viber
Отбор: Krakakau
Отбор: Котенцата
Отбор: Пантери
Отбор: Мишките и хората