Отбор: Рожденици
Отбор: People Against Humanity
Отбор: SubTiel
Отбор: Wolfex
Отбор: Мощните шишарки
Отбор: Омните
Отбор: Чимичанга
Отбор: Caris
Отбор: The freaks
Отбор: Задругата на пръстена
Отбор: Михайлови
Отбор: A KELLY