ОБЩИ УСЛОВИЯ

Моля прочетете внимателно следните общи условия за ползване на уеб сайта www.hourescape.bg и играта Hour Escape. С престоя си на сайта, Вие декларирате, че сте се запознали с тях и ги разбирате напълно. В случай, че имате въпроси или колебания, свържете се с представител на Hour Escape.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТА

1.1 Уебсайтът www.hourescape.bg е собственост на Ентъртейнмънт руумс ЕООД.

1.2 Ентъртейнмънт руумс ЕООД си запазва правото да изменя Общите условия за ползване без предварително известие.

1.3 Общите условия за ползване важат за всички посетители на www.hourescape.bg

РЕЗЕРВИРАНЕ НА ЧАС

2.1  Можете да резервирате час за игра на уеб сайта www.hourescape.bg или на телефоните, посочени за резервация на сайта.

2.2   Вие изцяло носите отговорност за правилното въвеждане на данните, необходими за резервация.

2.3   При успешна резервация ще получите e-mail за потвърждение на посочения от Вас адрес.

2.4   При направена резервация Вие декларирате, че ще дойдете навреме за нормалното започване на играта. При закъснение от над 15 минути, Ентъртейнмънт руумс ЕООД си запазва правото да отмени резервацията Ви, без ангажименти за преместването й в друг ден и/или час.

2.5   За преместване или отмяна на вече направена резервация е нужно да се свържете с представител на Ентъртейнмънт руумс не по-късно от 48 часа преди резервацията.

БЕЗОПАСНОСТ

3.1   Вие сте изцяло и единствено отговорен за престоя си на територията на Ентъртейнмънт руумс ЕООД.

3.2   Всеки участник ще бъде предварително инструктиран за правилата в Hour Escape.

3.3   При явяването си в Hour Escape, Вие декларирате, че ще спазвате писмените и устни указания на служителите на Ентъртейнмънт руумс ЕООД.

3.4   При неспазване на указанията, служителите на Ентъртейнмънт руумс ЕООД си запазват правото, по собствена преценка, да не Ви допуснат до играта или да я прекратят, ако тя вече е започнала.

3.5   Ентъртейнмънт руумс ЕООД си запазва правото, по собствена преценка, да предяви финансови претенции към участниците, в случай на умишлено нанесени вреди, при неправилно използване на игрите, съоръженията и техниката на територията на Ентъртейнмънт руумс ЕООД.

3.6   Лица, под въздействието на алкохолни и наркотични вещества няма да бъдат допускани на територията на играта.

3.7   Бременни, както и лица страдащи от клаустрофобия, астма и други заболявания, които могат да се проявят при престоя им в стаята, следва предварително да информират служителите на Ентъртейнмънт руумс ЕООД и участват на собствена отговорност.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИГРАТА

4.1   Играта е подходяща за всички възрасти, въпреки това лица под 14 годишна възраст, могат да участват само в присъствието на пълнолетен придружител.

4.2   Внасянето на храни и алкохолни напитки на територията на Ентъртейнмънт руумс ЕООД не е разрешено.

4.3   Визуалните или звукови записи, по какъвто и да е начин, и на каквито и да е елементи, участващи в игрите на Hour Escape, са забранени.

4.4   Ентъртейнмънт руумс ЕООД е собственик на всички игри на територията на Hour Escape и при всяко тяхно копиране, възпроизвеждане, създаване на сходни игри, Ентъртейнмънт руумс ЕООД ще търси правата си по съдебен ред.